Jazykové úrovně

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu). Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době většina jazykových učebnic uvádí referenční úroveň, s níž by žák měl do kurzu vstoupit a na kterou by se po jejím zvládnutí měl posunout.

ÚroveňPopis
A1Rozumí a používá známé každodenní výrazy a velmi jednoduché fráze, které jsou zaměřené na uspokojení potřeb určitého typu. Dokáže představit sebe a ostatní, zeptat se a zodpovědět otázky, které se týkají personálií typu, kde žije, lidi, které zná a které ne. Umí reagovat jednoduchým způsobem za předpokladu, že ostatní mluví pomalu a jasně a jsou připraveni pomoci.
A2Rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají oblastí bezprostředního významu (např. velmi jednoduché osobní a rodinné informace, nakupování, místní zeměpis, zaměstnanost). Dokáže se vyjadřovat k jednoduchým a rutinním úkolům, které vyžadují jednoduché obraty a přímou výměnu informací ohledně osobních a rutinních věcí. Umí jednoduše popsat aspekty svého prostředí a věcí okamžité potřeby.
B1Rozumí hlavním věcem týkajících se práce, školy, volného času atd. Umí se dorozumět při cestování v oblastech, kde se daný jazyk používá. Umí dát dohromady jednoduše spojený text na témata, která jsou blízká, nebo se o ně zajímá. Umí krátce popsat zkušenosti a události, sny, naděje a ambice, podat důvody a vysvětlení pro své názory a plány.
B2Rozumí hlavním myšlenkám komplexního textu. A to jak konkrétním, tak i abstraktním tématům včetně technických diskuzí ve své oblasti specializace. Umí reagovat s určitým stupněm plynulosti a spontaneity s rodilými mluvčími bez problémů s porozuměním druhé straně. Umí jasně a podrobně reprodukovat text a vysvětlit stanovisko k problému s nastíněním výhod a nevýhod v různých podobách.
C1Rozumí široké škále náročných a dlouhých textů a pozná implicitní význam. Umí se vyjádřit plynule a spontánně bez dlouhého přemýšlení. Umí používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Umí vytvořit jasný, dobře strukturovaný a podrobný text ke komplexním předmětům, kde prokazuje kontrolované využití organizačních prvků jazyka.
C2Rozumí snadno všemu, co slyší nebo čte. Umí shromáždit informace z různých mluvených a psaných zdrojů. Umí se vyjádřit spontánně, velmi plynule a přesně, rozpozná jemné rozdíly ve významu i v těch nejkomplexnějších situacích.
captcha
×

Výuka přes SkypeNapište nám

Kontrolní kód
captcha
×